Novinky

Jestliže mladí jsou povoláni otevírat nové brány, staří od nich mají klíče

08.02.2018 01:10
Z homilie papeže Františka na svátek Uvedení Páně do chrámu Čtyřicet dní po Vánocích slavíme Pána, který vstupuje do chrámu a vychází tak v ústrety svému lidu. Na křesťanském východě se tento svátek nazývá přímo „Svátek setkání“. Je to setkání mezi Bohem – Dítětem, přinášejícím novost, a lidstvem setrvávajícím v očekávání, jak jej reprezentují starci v chrámu. V chrámu dochází také k dalšímu...

Nezapomínejme na naše seniory

07.12.2017 23:11
Dnes bylo publikováno videoposelství Celosvětové sítě modlitby s papežem. Všeobecný úmysl apoštolátu modlitby na měsíc prosinec uvozuje Petrův nástupce citací své dřívější promluvy k seniorům (28. září 2014): „Lid, který nepečuje o své staré, a nezachází s nimi dobře, je lid bez budoucnosti!“ Na pozadí obrazové zápletky tři jamujících seniorů z jazzového bandu, kam přichází mladík jako jeho nový...

Jděme ke starcům, jejichž oči září

31.08.2017 11:25
Papež František na generální audienci 30.8.2017 řekl: Nedávejme za pravdu rozčarovaným a sklíčeným lidem, nedopřávejme sluchu těm, kdo zhášejí hned u zrodu veškeré nadšení, když říkají, že žádný podnik nestojí za celoživotní oběť; nenaslouchejme „starým“ srdcím, která dusí mladickou euforii. Jděme ke starcům, jejichž oči září nadějí! Pěstujme zdravé utopie: Bůh chce, abychom byli schopni snít...

Nejsme geronti

29.06.2017 04:53
Papež František oslavil mší 25 let od svého biskupského svěcení. Při homilii řekl: „Ti, kdo nás nemají rádi, o nás prohlašují, že jsme církevní gerontokracií. Tropí si posměch a nevědí, co říkají. Nejsme totiž geronti, nýbrž dědové. A pokud to nevnímáme, měli bychom prosit o milost, abychom to pocítili. Jsme dědové, na které pohlížejí naši vnuci. Dědové, kteří jim svou zkušeností mají dodat...

Na svatou Annu v Casertě

26.07.2014 22:32
Papež František mimo jiné řekl: "Svátek sv. Anny, - a já jí rád říkám Ježíšova babička. Je to tak? Dnešek je krásným dnem svátku babiček. Když jsem procházel kolem sousoší Anny a Marie, spatřil jsem něco krásného. Svatá Anna nemá korunku, ale korunována je dcera. A to je krásné. Svatá Anna je žena, která připravila svoji dceru, aby se stala královnou, královnou nebe a země. Tato babička odvedla...

Papež František zve seniory do Vatikánu

01.07.2014 10:31
Vatikán. Poslední zářijová neděle 28.9. bude na Svatopetrském náměstí věnována nejstarší generaci. Setkání, nazvané „Požehnání dlouhého života“ a organizované Papežskou radou pro rodinu, začne v půl osmé ráno. Vyvrcholí dopolední mší svatou, kterou bude slavit papež František. Svatý otec vícekrát upozornil na cennou roli starých lidí v církvi a společnosti. Mezi mnohými příklady vzpomeňme na jeho...

Babička církev

19.06.2014 15:36
„Naše Matka církev trochu zestárla,“ posteskl si dále papež. Netřeba mluvit o babičce církvi, ale přece jen trochu zestárla... Musíme ji omladit, což však neznamená dovést ji k lékaři, který ji udělá kosmetiku. Tak to nejde. Církev omládne tím, že dovede dát více dětí, stane se mladší, když se stane více matkou. Naše matka církev je láskou nás dětí. Být v církvi znamená být doma, s maminkou, u...

Společnost sirotků

19.06.2014 15:28
„Naše společnost je společností sirotků! Přemýšlejme o tom, je to důležité. Jsou sirotky, kteří nemají paměť rodiny, protože např. prarodiče jsou daleko, v domově důchodců, a postrádají tedy jejich přítomnost, onu paměť rodiny. Sirotkům dneška se dostává málo citu nebo příliš uspěchaného citu: tatínek je unaven, maminka je unavena, jdou spát.... A stávají se sirotky! Chybí jim obdaření! Tedy to,...