Archiv článků

Jestliže mladí jsou povoláni otevírat nové brány, staří od nich mají klíče

08.02.2018 01:10
Z homilie papeže Františka na svátek Uvedení Páně do chrámu Čtyřicet dní po Vánocích slavíme Pána, který vstupuje do chrámu a vychází tak v ústrety svému lidu. Na křesťanském východě se tento svátek nazývá přímo „Svátek setkání“. Je to setkání mezi Bohem – Dítětem, přinášejícím novost, a lidstvem...

Nezapomínejme na naše seniory

07.12.2017 23:11
Dnes bylo publikováno videoposelství Celosvětové sítě modlitby s papežem. Všeobecný úmysl apoštolátu modlitby na měsíc prosinec uvozuje Petrův nástupce citací své dřívější promluvy k seniorům (28. září 2014): „Lid, který nepečuje o své staré, a nezachází s nimi dobře, je lid bez budoucnosti!“ Na...

Modlitba

01.11.2017 15:32
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale...

Jděme ke starcům, jejichž oči září

31.08.2017 11:25
Papež František na generální audienci 30.8.2017 řekl: Nedávejme za pravdu rozčarovaným a sklíčeným lidem, nedopřávejme sluchu těm, kdo zhášejí hned u zrodu veškeré nadšení, když říkají, že žádný podnik nestojí za celoživotní oběť; nenaslouchejme „starým“ srdcím, která dusí mladickou euforii. Jděme...

Jak mluvit s dětmi o smrti

29.06.2017 05:28
     V naší rodině docela řádí rakovina. Je to svinstvo, ale bolest se dá dnes tlumit léky a hlavní výhoda třeba proti infarktu je v tom, že to není smrt nenadálá. Umožňuje nám vzít si nemocného domů a ještě ho nějaký čas rozmazlovat, než odejde navždy. Samozřejmě za přítomnosti...

Nejsme geronti

29.06.2017 04:53
Papež František oslavil mší 25 let od svého biskupského svěcení. Při homilii řekl: „Ti, kdo nás nemají rádi, o nás prohlašují, že jsme církevní gerontokracií. Tropí si posměch a nevědí, co říkají. Nejsme totiž geronti, nýbrž dědové. A pokud to nevnímáme, měli bychom prosit o milost, abychom to...

Na svatou Annu v Casertě

26.07.2014 22:32
Papež František mimo jiné řekl: "Svátek sv. Anny, - a já jí rád říkám Ježíšova babička. Je to tak? Dnešek je krásným dnem svátku babiček. Když jsem procházel kolem sousoší Anny a Marie, spatřil jsem něco krásného. Svatá Anna nemá korunku, ale korunována je dcera. A to je krásné. Svatá Anna je žena,...

Marie Svatošová – Myšlenky z knihy Umění doprovázet

02.07.2014 14:26
  Ale to, že něco nedovedu, že na něco nestačím, to vůbec neznamená, že jsem méně důležitá než ti ostatní. Určitě mám zase něco, co schází těm kolem mě. Já potřebuji je, oni potřebují mě.   Než člověk najde odpovědi na tyhle klíčové otázky, nutně žije ve zmatcích a sotva se...

Simeon a Anna

01.07.2014 11:34
     V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče...

Zachariáš

01.07.2014 11:33
     Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná...
Záznamy: 1 - 10 ze 18
1 | 2 >>