Nejsme geronti

29.06.2017 04:53

Papež František oslavil mší 25 let od svého biskupského svěcení. Při homilii řekl:

„Ti, kdo nás nemají rádi, o nás prohlašují, že jsme církevní gerontokracií. Tropí si posměch a nevědí, co říkají. Nejsme totiž geronti, nýbrž dědové. A pokud to nevnímáme, měli bychom prosit o milost, abychom to pocítili. Jsme dědové, na které pohlížejí naši vnuci. Dědové, kteří jim svou zkušeností mají dodat životní smysl. Dědové, kteří nejsou zamčeni v melancholii svých životních příběhů, nýbrž otevřeni, aby právě toto mohli darovat. Pro nás se ono „Povstaň!, pohleď!, doufej!“ nazývá „snít“. Jsme dědové povolaní snít a předávat sny dnešní mládeži, která je potřebuje. Z našich snů totiž mladí lidé načerpají sílu k proroctví a k nesení svých úloh“.

Dědové a babičky, vyprávějte vnoučatům o svých snech!