U Kolína

V jedné vísce u Kolína žila dívka Evelýna. A ta byla tuze líná, nesundala ruce z klína,
až ji pohltila špína. Teď ji kryje černá hlína. V hlavách nápis: U Kolína... (a říkáme znovu)