Příklady z Bible

01.07.2014 11:22

     Pro našeho Boha není nikdo příliš mladý nebo příliš starý. V Bibli najdeme velké množství osob, které byly povolány k velkým skutkům až v pokročilém věku. Několik zde uvádíme. Text je vzat z ekumenického překladu Bible.